standard-title Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk Programı Kurumunuza Neler Kazandıracak?

Kurumsal koçluk Kurumda kişisel gelişim ve yönetim konularıyla ilgili koçluk yapar. Şirketin içindeki üst düzey yöneticilerin ve/veya ekiplere kurumsal koçluk yapılabilir. Şirketin daha verimli olabilmesi için, yöneticilerin ve çalışanların birlikte daha verimli çalışabilmek için koçluk desteği alabilirler. Kurumsal koçlukta da bireylere odaklanılır, bunun neticesinde şirket de etkilenecek ve gelişecektir.
Yaşam koçluğu ve kurumsal koçluk birbirinden farklı kavramlardır. Kurumsal koçlukta verilen hizmetler zaman zaman bireysel koçluğa kayabilir, çalışan bireyler özel yaşamlarında yaşadıkları bir şeyi kurumsal hayata taşıyor olabilirler. Bu ikisi arasındaki ayırımı iyi yapmak gerekir.

 • Takım oluşturmak, sinerji yaratmak ve geliştirmek
 • Kurum içinde etkin iletişimi yaygınlaştırmak
 • Olumsuz iletişimden kaynaklanan zaman kaybını önlemek
 • Ortak dil ve değer birliği kazanmak
 • Çözüm odaklı bir yapıya sahip olmak
 • Kurum içi Galip – Galip yaklaşımını yerleştirme
 • Değişime ve gelişime hareket kazandırmak
 • Daha derin ve anlamlı ilişkiler kurmak
 • Olumsuz duygulara yol açan davranışları tanımak
 • Duygusal zekâ ile iş ve özel hayata farklı bakış açısı geliştirmek
 • Görüşleri uygun bir şekilde ifade etme veya savunmak
 • Olumsuz duygu ve düşüncelerle başa çıkmak
 • İç motivasyon ve olumlu bakış açısında artmak
 • Bedensel tepkileri ve solunumu kontrol etmek
 • Etkili ve kolay gevşeme teknikleri kazanmak
 • Odaklanma gücünde artış sağlamak
 • Yaşam enerjisini arttırmak
 • İçsel ve dışsal dengeyi sağlamak
 • Kendini Tanıma, farkındalığı arttırmak – Meditasyon
Loading…