standard-title Diksiyon Eğitimi

Diksiyon Eğitimi

Sol-grup-691x390
Etkili bir diksiyona sahip iseniz, kelimelerle dans edebilir, karşınızdakileri rahatlıkla etkileyebilirsiniz. Bireyin doğru iletişimle beraber kendisini gerçekleştirdiği anda; doğru bakışı, doğru sesi ve doğru beden dilini birbiriyle uyumlu bir şekilde kullanarak etkili ve doğal bir sunum yapabilmesini sağlamaktır. Dili (Türkçe’yi) doğru ve etkili kullanarak kendinizi doğru ifade etme becerilerinizi geliştireceksiniz. Etkili ve güzel konuşma ile insanlar arasındaki iletişiminizin kuvvetlenmesi ile birlikte doğru ve etkin bir konuşma yaparak insanların bakış açısını kendinize doğru çevirebilir, çevrenizi rahatlıkla anlayabilir, kendinizi de rahatlıkla anlatabilirsiniz. Etkili bir diksiyon ile duygu ve düşüncelerinizi rahatlıkla doğru bir şekilde ifade edebilme becerisi kazanabilirsiniz.

Diksiyon, mahkemelerde, meclis kürsüsünde konuşan, kısacası söz sanatını meslek edinmiş kimselere de büyük yararlar sağlar. Bununla beraber denilebilir ki, hemen hemen herkes bir toplulukta konuşmak ihtiyacını duyar. Bu bakımdan, diksiyon alıştırmaları herkes için yararlıdır. Hele herkese toplulukta söz söyleme fırsatını veren zamanımızda, bu çok gereklidir.

Diksiyon Eğitimi ile Türkçe’yi daha vurgulu, uygun tonda ve anlaşılır konuşabilmeleri sağlanmaktadır. Bütün bunlara ek olarak, beden dili de iletişim sürecinin önemli bir parçasıdır. Kişi göz kontağı kuramıyor; açık ve samimi bir beden dili ile seslenemiyorsa, içeriği güzel bir konuşma olmasına rağmen, çoğu zaman sözlerle beden dilinin uyuşmadığı durumlarda inandırıcılığını yitirmiş bir konuşma yapmış olur.

Konuşmanın görsel ve işitsel öğelerinin gerisinde, bunlara anlam veren zihinsel süreçler yatmaktadır. Düşünme, kavrama, yorumlama gibi işlemleri içeren bu süreç beyinde gerçekleşmektedir.

Konuşmacı, hem kendisine hem de dinleyicisine karşı normal düzeyde bir heyecan gösteriyorsa, bu, dinleyicinin konuşmaya olan ilgisini artırır. Ancak duyulan heyecanın düzeyi yükselirse, bu kez dinleyiciler konuşmacı adına kaygı duyabilirler. Bu nedenle konuşmacı, heyecanın neden olabileceği dengesizliğin dışa yansımasını denetim altında tutmaya çaba göstermelidir

Loading…