standard-title Aile İçi İletişim Eğitimi

Aile İçi İletişim Eğitimi

aile-içi-iletişim1

Aile eğitimi anne-babaları, anne-babalık ile ilgili olarak bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve beceri sahibi yapmak, yaşanılan sorunlara yönelik çözüm bulma becerilerini geliştirmek, eğitimsel çalışmaların verimi arttırmak amacıyla aileyi ekibin bir üyesi yapmak ve yaşam kalitelerini desteklemek ile ilgili programları kapsar.
Aile eğitiminin önemine değinecek olursak;
Eğitim yalnızca okul ve eğitim ortamında yürütülen bir süreç değildir. Çocuğun ilk deneyimlerini edindiği, ilk etkileşimde bulunduğu ortam “aile” ortamıdır.
Çocuğun katılımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yıllara ne derece etkileneceğini ise;
•Ailenin Sosyo-Kültürel niteliğine
•Çocuklarına sağladığı uyarılara
•Çocuk yetiştirme tutumlarına
•Sözel iletişim ve model alma gibi aile ortamı ile pek çok değişkene bağlı olduğunu gözlemlemiş oluruz.
Çocuğun gelişiminde bu denli etkileri olan ailenin çocuk gelişimi ve eğitimi konularında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve öğrendiklerini davranışı davranışa dönüştürebilmesi için; belli program çerçevesinde çocuğun “Eğitilmesi” gerekmektedir. Eğitim sürecinin etkili ve verimli olabilmesi ailenin bu sürece katılımı son derece önemlidir.
Çünkü;
•Çocuklarımız tüm zamanlarında daha çok aileyle birlikte olmaktadır. (uyku dışında zamanların %80’ini aileyle birlikte geçirmektedir.)
•Anne-babalar çocuğun yeterli ve yetersiz olduğu yönleri en iyi bilen kişilerdir.
•Çocuğun gelişiminde etkili olacak ortamların hazırlanmasında ailenin rolü büyüktür.
•Her öğretim kademesinde çocukların başarıları sadece okulda aldıkları eğitime değil, evde aldıkları destek eğitime ve ailelerin eğitime katılmasına da bağlıdır.
•Dolayısıyla, çocuklar aileleri model almaktadır.

Bu açıklayıcı bilgilerin sonra, aile eğitiminin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz;
•Aile çocuğunun durumunun kabulünü sağlamak, çocuğu objektif olarak değerlendirebilmesine imkân tanıyarak potansiyelini ve sınırlılıklarını anlamasına yardımcı olabilmek.
•Ailenin haklarını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamak,
•Aile ile işbirliği yapmak, eğitim programlarının özelliklerini anlatmak ve programlarının amaçlarını gerçekleştirmede yardımlaşmayı teşvik etmek.
•Ailenin belli programları uygulayabilmesini sağlayarak, ev ortamının daha verimli bir eğitim ortamı haline getirmek.
•Çocuklar ile nasıl ilişki kuracakları, nasıl sürdürecekleri, onu içtenlikle nasıl kabul edecekleri konularında rehberlik etmek.
• Çocukların tüm gelişimsel özelliklerine yönelik bilgilenmelerini sağlamak.

Aile eğitimiyle desteklenen bir ev ortamında ilişkiler çok daha sağlıklı ve çocuğun gelişimine yönelik olmaktadır. Çocuğun özel eğitimde kazandığı becerilerin ev ortamında aile ile işbirliği yaparak pekiştirilmesi eğitim sürekliliği ve yaygınlaştırılması açısından önemlidir. Ailelerinin çocuklarının eğitim süreçlerinde çocukların performanslarında da belirgin bir artışa imkân tanımaktır.
Unutulmamalıdır ki;
“ Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.”

Loading…